Kentsel talan başladı...

Kent
Görünüm

27 Ekim’de kentsel dönüşüm yönetmeliğinde yapılan değişikliğin hayata geçirilmesi uzun sürmedi. Bu değişiklikle kentsel dönüşüm ilanı nasıl kolaylaşıyordu kısaca hatırlayalım.

Dönüşüm için en az 15 bin metrekare büyüklüğünde alan sınırı kaldırılmıştı. Bir bölgenin yüzde 65’i riskli alan ilan edildiyse, oranın tamamında dönüşüm yapılabilecekti ve ayrıca artık hak sahipleriyle anlaşma koşulu da beklenmeyecekti. Yani mülk sahiplerine sormaksızın dönüşüm ilan edilebilecekti.

İBB Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarında Ataşehir’de bulunan Yeni Sahra ve İçerenköy, Küçükbakkalköy mahallelerinde de kentsel dönüşüm başlatacak imar planı değişikliklileri yapıldı. Yine aynı toplantıda Beşiktaş’ın Dikilitaş-Balmumcu ve Boğaz geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kalan bölgeler için 1/bin ölçekli imar planı değişikliği, oybirliği ile kabul edildi. Öte yandan, Büyükçekmece ilçesi, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Koruma Alanı kara alanına ilişkin, 1/5 bin ölçekli imar planı hazırlandı.

Dönüşüm ilan edilen mahallelerden en dikkat çekeni, kentsel dönüşümde yıllar önce adı geçmesine rağmen bir türlü ilan edilemeyen 'Gülsuyu-Gülensu’da 1/5 bin ölçekli Yerinde Dönüşüm Nazım İmar Planı' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesi oldu.

İBB Meclisi'nde alınan kararın ardından yazılı açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, halka verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu ifade etti ve “Maltepelilere, 'Sizin imzanız olmayan hiçbir projenin altında benim de imzam olmayacak' demiştim. Dediğimi de yaptım. Halk toplantılarıyla oluşturduğumuz planı Büyükşehir meclisimizden nihayet geçirdik. Kimsenin yerinden edilmeyerek, emeğin ranta kurban edilmediği ve ilk kez uygulanan yerinde dönüşüm modelimiz onay aldı. 40 yıllık çözümsüzlüğü, güven ve sevgiyle çözüme kavuşturduk. Hepimize hayırlı olsun. Bu planla Türkiye ilk yerinde dönüşüm modeline de kavuştu" dedi.

Kılıç’ın, mahallelinin kararı, kamu yararı vurgularıyla müjdeli haber olarak verdiği dönüşüm kararına karşılık Gülsuyu Gülensu Güzelleştirme Derneğinin açıklaması aslında ne katılımın ne de kamu yararının işletildiğini ortaya koyuyor.

“Bu bilgilendirme sorunludur, bir o kadar da abartıyı ve iddiayı içerisinde barındırmaktadır. Henüz süreç yeni başlamasına daha planın içeriğinin tam olarak ne olduğu görülmeden, askı süreci beklenmeden, 1/5000 plana uygun 1/1000 plan yapımı ve türden açıklamalar bir dizi olumsuz beklentinin oluşmasına, ileriki süreçte beklentinin karşılamama durumunda sürecin akamete uğramasına [neden olacak] ve güvesiz bir ortamının oluşmasından başka bir işlev görmeyecektir. … plan yapım süreci sorunlu başlamış plan yapım sürecinin olmazsa olmazı katılımcılık ilkesi işletilememiş yapılan bir dizi girişim ve görüşme değerli olmasına karşın sohbet toplantılarından öte pek bir işlev taşımamıştır. Yine mahalle gerçeğiyle uyuşmayan özellikle yeni donatı [alanlarıyla], yolların metrelerinin arttırılmasıyla oluşacak mağduriyetlerin katlanacağı ve uygulama da sorunların çözümüne olumsuz etki edeceği aşikârdır.”

Gülsuyu Gülensu Mahallesi 2000’li yılların başlarından itibaren kentsel dönüşüme örgütlü bir biçimde direnmiş, ve bu direnişleri nedeniyle daha önce 1986 ve 2004 yıllarında yapılan iki plan uygulanamamıştır. Bu nedenle de hükümetin burada gerçekleştireceği kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm mücadelesini kırmak anlamını da taşımaktadır.  

İşçilerin Sesi Sayı 58, Ocak 2017

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi