Kürtaj yasal ama…

Kadın
Görünüm

1983’te çıkarılmış kürtajın 10 haftalık gebeliklere kadar yasal, ücretsiz uygulanabileceğine ilişkin yasa hala yürürlükte olmasına rağmen artık Türkiye’de isteğe bağlı gebelik sonlandırma, gayrımeşru, pahalı ve nereden bu hizmetin alınacağı belli olmayan bir vakadır.

1. Kürtaj yasadışı değil, cinayet değil; bir kadın sağlığı hizmeti! 

Yaygın kürtaj karşıtı kampanyalar ve saldırgan söylemler nedeniyle pek çok kadın kürtajın yasadışı olduğunu zannediyor. Devlet hastanelerine başvurup, kürtaj yapmıyoruz yanıtını almaları da bu düşüncelerini kuvvetlendiriyor. 

2. Gebeliği önleyici sağlık hizmetlerine erişmek zorlaştırılıyor!

Sağlıkta dönüşüm programı ile sigorta hastaneleri kapanmış, devlet hastaneleri birleştirilerek azaltıldı ve özel sektöre alan açıldı. Aynı biçimde sigortası olsun olmasın her başvurana ücretsiz bakan sağlık ocakları kapanmış ve yerine kurulan aile hekimlikleri ise yarı özel sektör biçimindeki yapılar. Buralardan düzenli ve yeterli gebeliği önleyici malzeme dağıtımı yapılamıyor. 

3. Yasal süre içinde bile kürtaj hizmetine erişmek artık daha zor!

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin (AÇSAP), sayıları son derece azaltılmış ve gebelik, aşılama, doğum sonrası bakım hizmetlerine ağırlık verilmiştir.  İsteğe bağlı kürtaj hizmetinin en yaygın verilebildiği bu birimler artık bu hizmeti veremiyor.  Verenler ise en fazla 8 haftalık gebeliklerde MR yöntemi ile kürtaj hizmeti verebiliyor.  Böylece 10 hafta olan yasal süre bu birimlerde 8 haftaya indirilmiştir. 

4. Gebeliği önleyici ya da sonlandırıcı sağlık hizmeti verenler azalıyor!

Devlet hastanelerinin içinde açılan Aile planlaması eğitim birimleri kadro verilmemesinden tek tek kapanmış, çok sınırlı sayıda kalmıştır. Buralarda da hizmet çok sınırlı biçimde verilebiliyor. Aynı zamanda pratisyen hekimlere MR tekniği ile gebelik sonlandırma eğitimleri çok sınırlı yapılıyor.

5. Kadın sağlığı hizmetleri pahalılanıp ticarileşiyor!

Ortadan kalkan tüm kadın sağlığı hizmetlerinin yerini özel sektör dolduruyor ve yüksek ücretlerle gebelikten korunma malzemeleri ve kürtaj hizmetleri veriliyor. Zaten dünyada tıbbın en ticarileştiği alanlardan biri haline gelmiş olan kadın sağlık hizmetleri kadınların sağlığını tehdit etmektedir.

6. Kadın cinsel ve üreme sağlığı haktır! Kadınların ellerinden gizlice alınıp satılamaz!

Sağlık sigortası isteğe bağlı kürtaj hizmetini önce sessizce kayıt sisteminden çıkartmış böylece yasaklamayı sessizce yapmaya çalışmış ancak gelen tepkiler ile 2014’te tekrar kayıt sistemine almıştır. Ancak aynı zamanda özel hastanelerdeki ek ödemenin yüzde 200’e çıkmasını da kabul etmiştir.

7. İstenmeyen gebeliğin yasal sınırlar içinde sonlandırılması suç değil!

Gebelik sonlandırma uygulamasına ilişkin ceza yasasına eklemeler yapılmış ve sağlık personeli tehdit edilmiştir.

Kürtaj Türkiye’ye yasal olsa da, kadınların bu önemli sağlık hizmetine erişmesi oldukça zor. Diğer yandan da ücretsiz değildir.

İşçilerin Sesi Gazetesi Nisan 2016, Sayı 49    

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi