Her Ocak’ta Rosa’yı, Mustafa Suphi’yi ve Lenin’i yeniden hatırla!

Dünya
Görünüm

Her Ocak ayında Karl Liebnecht, Rosa Lüksemburg, Mustafa Suphi ve yoldaşları ile Lenin’i yeniden hatırlamak, devrimci partinin, önderliğin inşası için dersler çıkartmak için vesile olsun!

 

1919 yılının 15 Ocak günü, Alman komünist liderler Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg katledildi. Rosa’yı katleden sosyal demokrat hükümete bağlı Freikorps (Gönüllü Askeri Birlik) oldu. Bu örgüt, kısa bir süre sonra dağıtılmış, bir kısmı Hitler’in hücum taburlarına katılmıştır.

1921 yılının 28-29 Ocak günlerinde Türkiye Komünist Partisi liderleri, Eylül 1920’de Bakü’de gerçekleş- tirdikleri parti kongresinin ardından Türkiye’ye dönme kararı alırlar. 15’ler diye anılan Mustafa Suphi

ve 14 yoldaşı TBMM’nin kararıyla Kazım Karabekir Paşa’nın hazırladı- ğı bir planla Türkiye’ye girişleri önce geri çevrilmiş ve ardından Karadeniz’de katledilmişlerdir.

1924 yılının 21 Ocak günü ise, Rus İşçi Devriminin birinci lideri Vladimir İliç Ulyanov Lenin hayata gözlerini yumdu. Lenin, uzlaşmacı Sosyalist Devrimci grubun bir üyesinin saldırısı sonucu yaralanmıştı ve uzun süren tedaviye rağmen kurtulamadı. 1919-1924 yılları arasında çeşitli ülkelerin komünist liderlerinin ölü- müyle sonuçlanan bu üç olay, Rus Devrimiyle başlayıp yayılma eğilimi gösteren Dünya Proleter Devrimi’nin hızını kesen sonuçlar doğurdu. İnsanlığın geleceğinde yani işçi devriminde parti liderliğinin önemini ve yerini bilenler için bu ölümler ağır sonuçlar doğurdu: Almanya’da (ki, Bolşeviklerin büyük umut bağla- dıkları devrimdi) komünist hareket yönünü giderek kaybetti.

Türkiye’de rejimi tehdit edecek boyutta olmamakla birlikte, Ekim Devriminin muzaffer olduğu ve henüz Cumhuriyet’in ilan edilmediği yıllarda komünist bir partininTürkiye içindeki faaliyeti, ezilen ve sömürülenlere farklı pencerelerden bakma imkanı sunabilirdi.

Rusya’da ise, devletin ve partinin bürokratikleşmesi karşısında çözüm arayışlarının önü kesilmiş oldu.


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi