ABD: İşçi Sınıfı Partisi'nin seçim sonuçları...

Dünya
Görünüm

Kasım 2018’da yapılan ABD ara seçimlerine İşçi Sınıfı Partisi adıyla ABD’de faaliyet yürüten The Spark (Kıvılcım) adlı grubun parti girişimi de Michigan’da katıldı.

The Spark Uluslararası Komünist Birlik (UCI) adlı uluslararası grubun ABD’deki kardeş örgütüdür. UCI’nin en büyük örgütü Fran- sa’da faaliyet yürüten Lutte Ouvriere (İşçi Mücadelesi) adlı gruptur.

Michigan’da İşçi Sınıfı Partisi’nin sonuçları bölge sırasına göre aşağıdaki gibidir:


• Kathy Goodwin (5’inci Kongre Bölgesi) – 12,645 oy veya 4.57% • Andrea Kirby (9’uncu Kongre Bölgesi) - 6,862 oy veya 2.25%

• Gary Walkowicz (12’inci Kong- re Bölgesi) – 6,691 oy veya 2.29%

• Sam Johnson (13’üncü Kongre Bölgesi) – 21,978 oy veya 11.35%

• Philip Kolody (14’üncü Kongre Bölgesi) – 4,702 oy veya 1.80%

• Hali McEachern (3’üncü Eya- let Senato Bölgesi) – 2,089 oy veya 2.93%

• Larry Betts (5’inci Eyalet Senato Bölgesi) – 3,879 oy veya 4.35%

• Thomas Repasky (18’inci Eyalet Senato Bölgesi) – 2,954 oy veya 2.34%

• Louis Palus (29’uncu Eyalet Senato Bölgesi) – 1,313 oy veya 1.20%

 

Ve eyalet-ölçeğinde bir oylama olan Senato Eğitim Kurulu için:

 

• Mary Anne Hering – 125,171 oy veya 1.74%

• Logan R. Smith – 90,670 oy veya 1.26%

İşçi Sınıfı Partisi’nin seçimlerin ertesinde yaptığı açıklama şöyle:

İki ana partinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bizim sonuçlarımız küçük ve az görünebilir, fakat bu sonuçlar, bir kere daha, İşçi Sınıfı Partisi’nin işçi sınıfının bir kısmından bir cevap alabildiğini göstermek- tedir.

Az bir parayla ve sadece gönüllü çalışmayla seçmen kitlemizi muhafaza etmekle kalmayıp, aynı zamanda iki yıl öncesine göre bu tabanı daha çok bölgeye genişletebildik. 2016’da sadece iki kongre bölgesinde adaylarımız vardı, şimdiyse beş bölgede; ve ilk olarak 2018’de dört eyalet senato adayımız vardı. Hem Flint ve Grand Rapi- ds’de hem de Detroit’in kuzey

kenar mahallelerinde coğrafi olarak da genişleyebildik. 2016’da Mary Anne Hering Eyalet Eğitim Kurulu için İşçi Sınıfı Partisi’nden aday olan tek kişiydi. Bu yılki iki adayımız oylamadaki küçük partilerin yedi adayı içinde birinci ve üçüncü geldiler. Eyalet Eğitim Kurulu’ndaki oylarımızın bir sonucu olarak bir kere daha görüldü ki bu sonuçlar İşçi Sınıfı Partisi’nin 2020 oylama- sına katılabileceğini garanti etmektedir.

İşçi sınıfının seçimlerde temsil edilmediğini, kendi partimize ihtiyacımızın olduğunu söylediğimizde, “pratik” nedenlerden ötürü ana-akım partilerden birine oy vermenin dışında pek yapabilecekleri bir şey olmadığını söyleyenler de dahil olmak üzere bizimle aynı fikirde olan çok sayıda insanın olduğunu gördük.

Fakat her türlü önyargıyı ve pisliği deşen Trump’un giri- şimlerinde ifadesini bulan ve Demokratlar’ın bir “değişim” partisi görünümü vermeye yeltendiği bu bozuk ve berbat kampanyaya rağmen, işçi sınıfının kendisi için savaşmak üzere siyasal olarak örgütlenmedikçe çalışan insanların hiçbir geleceğinin olamayaca- ğını anlayan hala da çok sayıda insan var.

O zaman söylemiştik, şimdi de söylüyoruz: işçi sınıfı bugün açgözlü kapitalist sınıfın kirli elleriyle gasp edip üzerine konduğu zenginliği mücadele ederek geri almak üzere hazır olmadıkça bu sorunları çözmek asla mümkün olmayacaktır.

Her iki kampanyada olan diğer bir temel husus da işçi sınıfının birliğe olan ihtiyacıdır. İster Beyaz Saray'da oturuyor olsunlar, isterse de patronun ofisinde, bizi bölmeye çalışanların hepsine karşı direnmeliyiz.

İşçi sınıfı mücadele etmek için bütün gücünü ortaya koymalıdır, bölünme bizi zayıflatır. Bizim gibi işçi sınıfının kendi partisinin olması gerektiğini ve bunun için de mücadele etmesi gerektiğini düşünenler için İşçi Partisi yapılan oylamayla onlara düşüncelerini ifade etmeleri için bir yol açmıştır.

İşçi Sınıfı Partisi irtibat: www.workingclassfight.com/ contact@WorkingClassParty.org Adres: Working Class Party, Box 2033, Detroit MI 48202.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi