Gezi Parkı’nda ikinci raunt

Çevre
Görünüm

Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını da içeren imar planı iptalini geçen yıl onaylamıştı, şimdi ise oy çokluğu kendi onaylama kararını iptal etti. Bu, yerel mahkemelerde planın yeniden görüşülmesi anlamına gelmektedir.

 

6 Haziran 2013’te Yaylaştırma Projesi ve Topçu Kışlası’nın yapımını öngören 17.01.2012 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatlarını iptal etmişti. Danıştay 6. Dairesi, 29 Mart 2014’te kararı onamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danıştay 6. Dairesi’ne başvurarak karar düzeltme istedi. Danıştay düzeltme talebini kabul etti ve davayı yeniden görüştü ve plan iptaline dair onama kararını kaldırdı, yani planı yeniden geçerli kılmanın, kışlanın ve yarım kalan yayalaştırma projesinin tamamlanmasının yolunu açtı. İstanbul Mimarlar Odasının basın açıklamasında ise İstanbul Büyük Şehir Belediye’sinin düzeltme taleplerine dayanak oluşturan kanun maddesinin gerektirdiği şartları karşılamadığı gibi başvurudan önce yürürlükten kalmış olduğuna da dikkat çekildi. Topçu Kışlası Projesi, 17 Ocak 2013’te Koruma Kurulu’nca “kamu yararına aykırı” denerek reddedildikten hemen sonra dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’dan “Reddi reddederiz” açıklaması gelmişti. Şimdiki Danıştay kararı Erdoğan’ın bu açıklamalarının gerçekleştiğini gösterir niteliktedir. 

Gezi Parkı’na yapılmak istenen Kışla Gezi isyanın başlama sebebidir ve bugüne kadar da toplumsal muhalefet üzerindeki etkileri devam etmiştir, etmektedir. Gezi Parkı üzerine alınan bu karar ise sadece rantı hedeflememektedir. Bu Park üzerine yapılacak halkın isteği dışındaki projeler aslında Erdoğan’ın iktidarını, hegemonyasını perçinleme amacı taşımaktadır. Diğer taraftan Taksim Dayanışmasının basın açıklamasında da sözleri bu yeni hamleye karşı tavrı ve oluşabilecek toplumsal muhalefeti anlatır niteliktedir:

“Niyetinizin farkındayız, aklınızdan dahi geçirmeyin!” 

İşçilerin Sesi Gazetesi, Ağustos 2015, Sayı 41

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi